De hevige wateroverlast van 28 juli brengt de voordelen van groene tuinen en openbare ruimte onder de aandacht in de media. Weersextremen zoals piekbuien en droogte komen steeds vaker voor door klimaatveranderingen. Het riool heeft onvoldoende capaciteit, maar ook de sterke verstening van stedelijke gebieden speelt hierin een grote rol. Operatie Steenbreek gaat de strijd tegen de verhardingen aan.

Continue Reading