Extremere weersomstandigheden zorgen voor meer neerslag-pieken en langere periodes van droogte. In combinatie met de verstening van onze leefomgeving (minder groen, meer bestrating) en de achterblijvende capaciteit van het riool levert dit steeds vaker natte voeten en een tekort aan zoet water op.

 

Om het probleem van de waterberging aan te kunnen pakken is er een landelijke, integrale aanpak nodig, maar ook (particuliere) tuineigenaren kunnen een steentje bijdragen. De manier waarop de huidige tuinen zijn ingericht zorgt naar schatting voor maar liefst 20% van de genoemde problemen! Wat kunt u zelf doen om de waterkringloop beter in balans te brengen, zodat niet alleen u, maar ook uw buren, de planten én de dieren hier voordeel van hebben? Continue Reading