Zelf een ‘steentje’ bijdragen aan waterberging?

Geschreven door Ria Bos

11 augustus 2014

Extremere weersomstandigheden zorgen voor meer neerslag-pieken en langere periodes van droogte. In combinatie met de verstening van onze leefomgeving (minder groen, meer bestrating) en de achterblijvende capaciteit van het riool levert dit steeds vaker natte voeten en een tekort aan zoet water op.

 

Om het probleem van de waterberging aan te kunnen pakken is er een landelijke, integrale aanpak nodig, maar ook (particuliere) tuineigenaren kunnen een steentje bijdragen. De manier waarop de huidige tuinen zijn ingericht zorgt naar schatting voor maar liefst 20% van de genoemde problemen! Wat kunt u zelf doen om de waterkringloop beter in balans te brengen, zodat niet alleen u, maar ook uw buren, de planten én de dieren hier voordeel van hebben?

  • Meer plantvakken en minder bestrating
  • Regenwater afkoppelen van riool en hemelwater opvangen in de tuin middels  beplantingsvakken, een regenton, grindbed, infiltratiekrat en/of wadi. Zo wordt grondwater op natuurlijke wijze aangevuld, wordt verdroging voorkomen en wordt het rioolsysteem ontlast.
  • Groene daken nemen regenwater op en zorgen daarnaast voor verkoeling en isolatie van de ruimte onder het (platte) dak. Bovendien levert het een mooi groen beeld op!
  • Kiezen voor waterdoorlatende (permeabele) en/of waterpassende verhardingen. Voor dit doel zijn diverse stenen en tegels op de markt. Ook half-verhardingen, zoals grind en split, zijn waterdoorlatend.

Ook voor de waterberging van kantoortuinen en andere buitenruimtes geldt dat er veel winst is te behalen met aanpassingen aan de in inrichting.

Als u wilt weten met welke aanpassingen uw tuin of buitenruimte ‘klimaat proof’ én mooi kunt maken, dan adviseer ik u graag.

Andere berichten
Share This