Serious tuinsessies 23 november 2014

Tijdens het Seinfestijn in Haarlem op 23 november zal Bos, erf & landschap een bijdrage leveren aan Serious Request met inspirerende tuinsessies. Bent u betrokken en wilt u ook een bijdrage leveren aan Serious Request? Bezoekt u graag een een klein, maar gezellig...

Manifest De Levende Tuin

Op 7 oktober is het manifest De Levende Tuin ondertekend door een groep van organisaties die zich willen inzetten om consumenten, bedrijven en overheden te overtuigen om duurzame keuzes te maken voor tuinen en andere buitenruimten. Het concept van De Levende Tuin is...

Subsidie natuurbeheer Noord Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen € 19 miljoen subsidie voor natuurbeheer beschikbaar waarvan € 13 miljoen voor particulier beheer. Daarnaast is er € 4,1 miljoen voor de continuering van agrarisch weidevogelbeheer in 2015. Gedeputeerde Jaap Bond: “ Een...