Subsidie natuurbeheer Noord Holland

Geschreven door Ria Bos

13 oktober 2014

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen € 19 miljoen subsidie voor natuurbeheer beschikbaar waarvan € 13 miljoen voor particulier beheer. Daarnaast is er € 4,1 miljoen voor de continuering van agrarisch weidevogelbeheer in 2015.

Gedeputeerde Jaap Bond: “ Een inspirerend voorbeeld van geslaagd particulier natuurbeheer is Enge Wormer waar tien grondeigenaren samen het initiatief hebben genomen om een groot deel van deze polder om te vormen tot natuurgebied “.

Ook is het natuurbeheerplan 2015 voor Noord Holland vast gesteld. Hierin is beschreven waar in Noord-Holland natuur is of ontwikkeld kan worden, welk soort natuur en natuurbeheer op percelen gewenst is en voor welke percelen subsidie aangevraagd kan worden voor het beheer en de inrichting van (agrarische) natuur.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht van de Provincie Noord-Holland

Andere berichten
Share This