Manifest De Levende Tuin

Geschreven door Ria Bos

15 oktober 2014

Op 7 oktober is het manifest De Levende Tuin ondertekend door een groep van organisaties die zich willen inzetten om consumenten, bedrijven en overheden te overtuigen om duurzame keuzes te maken voor tuinen en andere buitenruimten.

Het concept van De Levende Tuin is ontwikkeld om tuinen en buitenruimtes natuur-, mens- en diervriendelijk in te richten. Een groene ruimte met aandacht voor natuur draagt bij aan een prettige beleving, een gezonde waterhuishouding en een goede leefomgeving voor o.a. vogels, egels, vlinders en bijen. Uitgangspunt hierbij is dat alle kleine beetjes helpen, hoe klein de tuin of ingreep ook is.

De deelnemende partijen zullen de principes van De Levende Tuin zichtbaar en makkelijk toepasbaar maken. Ook zullen ze de effecten ervan tonen en samenwerken om deze duurzame beweging groter te maken. Binnenkort zal het Manifest worden aangeboden aan de Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu.

Zie hier het complete nieuwsbericht met de deelnemende partijen.

Het manifest sluit goed aan op de visie en uitgangspunten van Bos, erf & landschap.

Andere berichten
Share This