Biomassateelt als ontwerpopgave

Biomassateelt als ontwerpopgave

Geschreven door Ria Bos

14 september 2016

Op 14 september is een inspirerende gids over ‘ Biomassateelt als ontwerpopgave ‘ gepresenteerd door Stichting Probos i.s.m. H+N+S Landschapsarchitecten.

De vraag naar houtige biomassa groeit snel. In Nederland is de transitie naar 16% hernieuwbare energie in 2023 ingezet. Er is nog een grote slag te maken om snel aan de vraag te kunnen voldoen. Plantages van snelgroeiende gewassen als wilg, els, populier en Miscanthus kunnen hier een grote rol in spelen. Maar hoe passen we dit in in het landschap? Dit boekje bevat interessante informatie, ideeën en uitgewerkte casussen voor iedereen die zich bezighoudt met de inrichting en het beheer van het Nederlands landschap en met biomassateelt.

Voor mij als landschapsontwerper is het onderwerp interessant omdat het zowel kansen biedt voor hernieuwbare energie als voor het landschap. Meedenken in de ontwerpsessies heeft al veel ideeën opgeleverd die ik in de praktijk toe kan passen. De casussen zijn in dit boekje uitgewerkt tot bruikbare bouwstenen en ontwerpen die goed passen in het landschap. Uitgegeven door Stichting Probos i.s.m. H+N+S, ISBN 978 90 74277273. Te bestellen via Probos voor € 7,50

Andere berichten
Share This