Landschapsontwerp

tuinen en landschappen met toekomst

ruimte voor nieuwe ontwikkelingen

het landschap als inspiratiebron

Heeft u hulp nodig bij de vormgeving van een ontwikkeling in het landschap? Wilt u een gebied anders inrichten, de beplanting aanpassen of heeft u vragen over het beheer? Ik help u graag uw plannen mogelijk te maken. Nieuwe ontwikkelingen krijgen de ruimte als dat met respect voor ons bestaande (cultuur)landschap gebeurd. Nieuwe oplossingen creëren binnen bestaande waarden, dat is wat Bos, erf & landschap doet. In een goed doordacht plan vallen oud en nieuw samen.

dragers van het landschap

Voor de ontwikkeling van uw locatie hou ik rekening met de dragers van het omliggend landschap. Dit zijn kenmerkende structuren van groen, kavels, water, natuur, bebouwing en ruimte. Andere uitgangspunten zijn de ecologie, cultuurhistorie, de bodem en de waterhuishouding. Met een ontwerp wat aansluit op deze dragers creëert u draagvlak voor uw plannen. Zo investeert u in een locatie die duurzaam in het landschap past.

werkwijze

Startpunt is een vrijblijvend kennismakings-gesprek met een locatie bezoek. Samen inventariseren we uw programma van wensen en eisen en daaruit volgt een plan van aanpak.
Het ontwerpproces bestaat doorgaans uit de volgende fasen:

  • inventarisatie en analyse
  • het schetsontwerp (SO
  • het voorlopig ontwerp (VO)
  • het definitief ontwerp (DO)
  • beplantingsplan en/of een beheerplan

Landschapsontwerp is maatwerk. Bos, erf & landschap stemt het proces af op uw wensen, mogelijkheden en op de dragers van het landschap. Afhankelijk van uw vraagstuk werk ik alleen of in samenwerking met andere professionals.

voorwaarden

Op alle werkzaamheden, diensten en producten van Bos, erf & landschap de DNR 2011 van toepassing.

Share This