Voorne Putten, Natuur voor structuur: afstudeerfase Major Landschapsarchitectuur, Hogeschool van Hall Larenstein, studiejaar 4 (2009-2010)

Voor de afstudeerfase heb ik gekozen voor afstudeerproject ‘Voorne Putten’. De opgave omvatte een breed programma, waarbij met name de combinatie van landelijk wonen, natuurontwikkeling, zandwinning en de (verzilte) waterhuishouding van het eiland mij aanspraken.

In de masterplanfase heb ik de opgave samen met 2 medestudenten geïnventariseerd en geanalyseerd, waarna individueel een masterplan werd opgesteld. Met mijn masterplan ‘Voorne Putten: natuur voor structuur’ zal nieuwe natuur het eiland Voorne Putten een duurzame structuur en ‘eiland identiteit’ brengen.

Voor de onderzoeksfase is de gemene deler ‘landelijk wonen in open gebieden’ als onderzoeksonderwerp gezamenlijk uitgewerkt in een rapport. Het rapport is een verslag  van een onderzoek naar inpassingprincipes van bebouwing in open gebieden. In vier polders (Zuiderpolder, Friesland; Wieringermeer en Zuiderpolder, Noord Holland; Polder Nieuw Helvoet, Zuid Holland) is onderzocht welke inpassingsprincipes zijn gebruikt en wordt antwoord gegeven op de vraag welke principes het meeste geschikt zijn zonder het karakter van het bestaande open landschap aan te tasten.

lees verder:

Een zoektocht naar ruimte ARTIKEL Ria Bos – Denise Fernhout – Marianne van Veldhuizen

Rapport Een zoektocht naar ruimte

De laatste fase betrof een individuele deeluitwerking van het masterplan. In de uitwerking heb ik er voor gekozen de verzilting op het eiland te omarmen en als basis te gebruiken voor een nieuwe inrichting van polder Nieuw Helvoet. Natuur, waterberging, landelijk wonen, landbouw en recreatie komen hier samen in een aan de stad gekoppelde natuurpolder.

Docenten: Adrian Noortman, Johan Vlug en Cees Zoon

Studenten onderzoek: Denise Fernhout, Marianne Veldhuizen en Ria Bos

Poster DU Ria Bos www

Uitwerking deelgebied Masterplan