Beheerplan landgoed Oud Naarden

Landgoed Oud Naarden ligt aan het Gooimeer. Er is een bijzondere gradiënt van kust naar stuwwal te zien. Een klif van circa drie meter hoog geeft aan tot waar de Zuiderzee het land heeft afgekalft. Na de aanleg van de afsluitdijk is dit proces tot stilstand gekomen.
Het totale landgoed beslaat circa 65 hectare. Het heeft een zeer waardevolle flora en fauna en een rijke cultuurhistorie.

Voor het bosrijk gedeelte van het landgoed (ca. 30 ha.) had BV Oud Naarden behoefte aan een praktisch beheerplan. Een werkplan waarmee zowel vrijwilligers als professionals het landgoed op gestructureerde wijze kunnen onderhouden.

Inventarisatie en analyse vormen de basis voor de beheervisie van het landgoed.
Ecologie, historie, recreatie, bodem, waterhuishouding en beplanting zijn in kaart gebracht Dit heeft geleid tot een indeling in beheergebieden. Per gebieden zijn praktische werkopdrachten opgesteld waarmee de beheerders aan de slag kunnen. Er is onderscheid gemaakt tussen eenmalige ingrepen, terugkerende werkzaamheden en beheeradviezen. Daarnaast zijn nog enkel aanbevelingen voor het beheer gedaan.

Het beheerplan is in 2014 opgesteld in een samenwerkingsverband met Prins landschapsbeheer. Oud Naarden BV heeft het plan in eigen beheer geïmplementeerd, beheerder(s) en vrijwilligers zijn er mee aan de slag gegaan.

Op het landgoed is de accommodatie Tussen de bomen voor vergaderen, dineren, feesten, exposeren of musiceren, te vinden.

Naarden
Opdrachtgever: Oud Naarden BV

Het beheerplan is zeer compleet en voldoet goed aan onze verwachtingen voor de toekomstige invulling van het praktisch beheer van het landgoed.