Belevingserf biologische hoeve

Beleving

Met de nieuwe inrichting wordt deze biologische veehouderij een echt belevingserf.
Op de hoeve zijn al een boerderijwinkel, een fruitgaard, een vlindertuin, een Bed & Breakfast en een innovatieve ronde stal.
Er is een belevingspad geopend om het erf en de koeien in al haar hoedanigheden te kunnen ervaren.

Hergebruik & biodiversiteit

Hier komen in de toekomst nog twee terrassen, een ‘puinpluktuin en ‘puinwatertuin’ met natuurvriendelijke oevers bij. Door hergebruik van puin wordt hier een droge biotoop gecreëerd voor allerlei planten en kruiden die niet van natte voeten houden. Deze variatie zorgt voor meer biodiversiteit en de belevingswaarde en waterhuishouding van het erf worden verbeterd.
In de kas en op het erf zullen diverse activiteiten plaats gaan vinden, zoals bijvoorbeeld workshops en verhalenavonden.

Met de nieuwe erfinrichting worden agrarische bedrijvigheid, beleving, duurzaamheid en educatie geïntegreerd tot een mooi samenhangend geheel.
De eigenaren ontwikkelen het erf gefaseerd in eigen beheer.

gemeente Nieuwkoop

Agrarische ondernemer