Beplantingsplan Wilhelminaplein

Revitalisatieplan

Het Wilhelminaplein is een beeldbepalend groen plein in villawijk De Kieviet te Wassenaar. De beplanting en de bouwkundige elementen zijn in de loop der jaren echter in verval geraakt. Plantvakken met heesters en bomen zijn dicht gegroeid tot donkere groene massa’s. Op initiatief van de groencommissie van bewonersvereniging de Kieviet is in samenwerking met de gemeente Wassenaar een revitalisatieplan ontwikkeld. Zo is in 2018 het entreegebied al opnieuw ingericht, onder andere met kruidenborders. Ook is het entreepad opnieuw in profiel gebracht.
Voor de vier voormalige heestervakken en de ruimte rond het monument is een geheel nieuw beplantingsplan opgesteld door Bos, erf & landschap.
De gemeente heeft de aanleg in april 2019 uitgevoerd. Inmiddels groeit de beplanting weelderig. Een kleurrijke nieuwe start voor een plein met historie!

Een veelkleurig beplantingsplan

Op enkele bomen na zijn alle houtige gewassen uit de vier vakken verwijderd. Er is gestart met een schone lei. In aanleg was het Wilhelminaplein een fleurig en kleurig geheel met veel eenjarigen, bloeiende heesters en rozenperkjes. Veelkleurig is ook voor de nieuwe inrichting een belangrijk uitgangspunt. Dit is op eigentijdse wijze in de beplanting vertaald, met een knipoog naar het verleden. Luchtige planten met een informele uitstraling vormen de basis. Daartussen verrijzen enkele kloeke planten en heesters die veelal aan vroeger doen denken, zoals mahonia, cortaderia en sering. De randen vormen kleurrijke biesjes van vaste planten. Ze refereren aan de randen met eenjarigen die hier vroeger waren.
De vier vakken hebben allemaal een ander kleurschema gekregen. Om eenheid tussen de vakken te creëren is geel als verbindende factor ingezet. Ook andere kleuren komen in meerdere vakken terug zodat er een samenspel tussen de vier vakken ontstaat.
Voor dit doel worden ook veel plantensoorten herhaald. Zo staan er bijvoorbeeld in elk vak roosjes, lupines en potentilla’s, maar dan in wisselende kleuren. Daarnaast wordt met een aantal terugkerende siergrassen, als luchtige en informele basis, nog meer samenhang en rust gecreëerd. Deze grassen vormen bovendien in de winter ook nog een aantrekkelijk beeld. Toverhazelaars geven kleur aan de winter en in het voorjaar staan er veelkleurige bollen op het program.

Aanleg beplanting

In april 2019 zijn de vakken aangeplant en de zomer van 2019 zagen de plantvakken er al weelderig en kleurrijk uit. Inmiddels is de beplanting verder tot wasdom gekomen. Het onderhoud valt onder de gemeente.

Historie

Het druppelvormige Wilhelminaplein kenmerkt zich door een symmetrische opbouw aan weerszijden van een middenas. De aanleg is in twee fasen uitgevoerd in de jaren 30 en 40 van de negentiende eeuw. De laatste toevoeging was een monument op het centraal gelegen pleintje, ter nagedachtenis van koningin Emma, in 1937. Het pleintje ligt verhoogd en wordt omsloten door keermuur met geïntegreerde zitbanken en een begroeide pergola. Zowel de ‘hoofdentree’ als de zij-as zijn voorzien van trappen om zo het middenpleintje te bereiken. Met deze bouwkundige elementen werd op ingetogen wijze aangesloten bij de Architectonische of Decoratieve tuinstijl. Een uitgebreidere historische analyse door Korneel Asman is te vinden in ‘Park de Kieviet Groene Schatten’ uit 2016, opgesteld door Bewonersvereniging de Kieviet op initiatief van de groencommissie.

Wassenaar

Opdrachtgever: Gemeente Wassenaar
in samenwerking met Groencommissie bewonersvereniging de Kievit