Buitenplaats Rust en Vreugd

Groot onderhoud historische buitenplaats Rust en Vreugd

Buitenplaats Rust en Vreugd is toe aan groot onderhoud. Omdat Rust en Vreugd een Rijksmonument met veel cultuurhistorische waarde is worden aanpassingen zorgvuldig afgewogen en onderbouwd. Zodoende hebben de beheerders van de buitenplaats, Stichting Rust en Vreugd en gemeente Wassenaar in 2017 rentmeesterskantoor de Jonge en Bos, erf & landschap gevraagd voor het opstellen van een toekomstbestendig plan. Rust en Vreugd beslaat 63 hectare. Het is met veel variatie in verschijningsvorm en gebruik een complexe buitenplaats te noemen.

Tuinhistorisch onderzoek en waardestelling

Als eerste zijn de (cultuur)historie en de huidige situatie in kaart gebracht in een tuinhistorisch onderzoek met een waardestelling. Kort gezegd houdt dit in: hoe is Rust en Vreugd ontstaan, hoe heeft het zich ontwikkeld, wat is er nu nog en wat is de waarde hiervan?
Kenmerkend is de aanleg van de buitenplaats in vroege landschapsstijl. De structuur van deze aanleg is vervaagd, maar in potentie nog herkenbaar aanwezig.

Visie, herstel- en beheerplan

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is een visie, een streefbeeld en een herstelplan opgesteld. Doel is om de rijke cultuurhistorie van de buitenplaats weer zichtbaar en beleefbaar te maken. Zo bestaan de belangrijkste ingrepen uit herstel van oude structuren en structuren uit de vroege landschapsstijl. Hierbij gaat het in hoofdzaak om de laanstructuur, de padenstructuur en de waterstructuur. Momenteel werken we nog aan een beheerplan.

Gefaseerde uitvoering

Het vergunningstraject is ingezet, benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd. Na advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Welstandscommissie zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Inmiddels wordt het herstelplan gefaseerd uitgevoerd.

Wassenaar

Projecten:
Tuinhistorisch onderzoek en waardestelling Buitenplaats Rust en Vreugd
Visie en herstelplan Buitenplaats Rust en Vreugd

Opdrachtgevers:
Gemeente Wassenaar en Stichting Rust en Vreugd
In samenwerking met Rentmeesterskantoor de Jonge