Duintuin recreatiewoning

Deze duintuin laat zien dat een eenvoudige ingreep een groot effect kan hebben.
Deze in 2014 opgeleverde recreatiewoning (bouwkundig ontwerpbureau Jurgen Ditzel) staat op een lange smalle gerende kavel, omsloten door een voor Terschelling kenmerkende elzenhakhout singel.

De terrassen, parkeerplaats en het schelpenpad zijn reeds aangelegd als de eigenaren Bos, erf & landschap vragen de kavel met behulp van beplanting beslotener en intiemer in te richten. Ook wilden ze meer luwte op de terrassen voor de overwegend zuidwestenwind. Geen luxe lusthof of een weelderige tuin, maar een prettige ruimte om te verblijven, te spelen en op uit te kijken, passend binnen het landschap van de binnenduinrand van Terschelling.

Het huis wordt als recreatiewoning gebruikt door de eigenaren en familieleden waaronder ook jonge kinderen. Vanwege het recreatief gebruik is er behoefte aan een onderhoudsvriendelijke beplanting.

De uitdaging in dit ontwerp is om met beplanting beschutting en privacy aan te brengen zonder gebruik te maken van al te zware en niet bij de omgeving passende beplanting. Er is gezocht naar sterke beplanting die past bij de uitstraling van duinen en kust en weinig onderhoud vergt. Daarnaast spelen sierwaarde en seizoen beleving een belangrijke rol, zonder al te nadrukkelijk aanwezig te zijn.

In de diverse ontwerpstadia is onder andere gewerkt met grondlichamen, helmgras, duinroos, Tamarix, olijfwilg, siergras, vast planten, els en hulst. Met deze ingrediënten is gespeeld om tot een uitgebalanceerde en terughoudende beplantingsstructuur te komen die privacy en luwte biedt en bovendien de lengte van de kavel doorbreekt. Om zowel het ontwerp als de aanleg & beheer eenvoudig te houden is uiteindelijk uitsluitend gekozen voor heesters, bomen en helmgras.

De tuin is in maart 2015 aangelegd, de eigenaren genieten intussen van meer privacy en beschutting zoals ze graag wilden. De begroeiing moet nog tot volle wasdom komen. Het uitzonderlijk droge voorjaar van 2015 zorgt voor een trage opstart, maar het beoogde effect van de ‘duinwal’ is al goed te zien!

Terschelling
Particuliere opdrachtgever