Erfinrichtingsplan functieverandering

Van bedrijf naar wonen

De intitiatiefnemer wil de functie van het bestaande bedrijfsgebouw om vormen naar een woonhuis. Daarnaast wil hij met een herinrichting van het erf zowel de landschappelijke kwaliteiten als de natuurwaarden vergroten. Doel is een prettige woonlocatie met een goede landschappelijke inpassing en verhoogde natuurwaarden. 

Verharding gereduceerd

Rond de schuurvormige woning wordt het oppervlak aan verharding sterk gereduceerd zodat er meer ruimte voor een voor- en achtertuin komt. Daarnaast wordt de bestrating ten behoeve van parkeren uitgevoerd in grasklinkers waardoor een groener beeld ontstaat. In combinatie met het terugbrengen van het aandeel verharding zal er bovendien meer regenwater door de bodem kunnen worden opgenomen. Piekbuien en droge perioden kunnen hiermee beter opgevangen worden. 

Verhogen natuurwaarden

Een klein stukje bos wordt opgeofferd voor natuurontwikkeling in de vorm van een poel, zo mogelijk met een zwaluwverblijf. De poel ligt langs een sloot waar al ringslangen voorkomen, maar ook padden en andere waterdieren zullen hier profijt van hebben. In de ‘achtertuin is plaats gemaakt voor nog een poel, deze heeft tevens een waterbergende functie. De bestaande bloemrijke randen langs de erfgrens worden in ere hersteld door inzaaien en extensief maaibeheer.
Met de nieuwe inrichting wordt de soortenrijkdom vergroot, hier zullen vele dieren profijt van hebben. De nieuwe beplanting zorgt er bovendien voor dat de nieuwe woonfunctie zorgvuldig binnen het ‘landschap van beboste toppen’ is ingepast.