Groenvisie Burgwalbuurt

Zoals in veel stedelijke gebieden wordt de vraag naar meer groen vanuit bewoners steeds groter. Smalle straten, parkeerdruk en beperkte ruimte maken het straatbeeld steeds meer versteend. Als je zo’n versteende buurt toch wilt vergroenen, hoe pak je dit aan?

De wijkraad van de Burgwalbuurt in Haarlem heeft behoefte aan een groenvisie en eerste ideevorming voor hun buurt. Diverse bewoners en ondernemers zetten zich al in voor een groene buurt, maar dit is nog niet genoeg. Om de kans van slagen te vergroten is er een gemeenschappelijk gedragen visie nodig. Ton Vissers van Ton Tuinen en Ria Bos van Bos, erf & landschap hebben hun krachten gebundeld om een eerste aanzet in de ideeën te maken.

De Groenvisie Burgwalbuurt zal dienen als een inspiratiedocument voor de wijkraad. We dragen concept ideeën aan in woord en beeld. De uitdagingen voor zo’n visie zijn onder andere, hoe creëer je eenheid binnen de verscheidenheid aan groen binnen de wijk? Hoe motiveer je mensen hun straat te vergroenen op een manier die duurzaam en succesvol is, ook voor de minder groene vingers? De ontwikkeling van de groenvisie Bugwalbuurt valt in de dezelfde tijd als de campagne voor Operatie Steenbreek waar Haarlem zich bij aangesloten heeft. Ook dit initiatief is er op gericht de stad meer te vergroenen, zowel in particuliere tuinen als in ‘geveltuintjes’.

De Groenvisie is in juni 2016 aan de wijkraad Burgwal aangeboden.

Haarlem
Opdrachtgever: Wijkraad Burgwal