Haarlemmer kweektuin

Visie en uitwerkingsplan

De Haarlemmer Kweektuin is een stadspark voor alle Haarlemmers. Het ontwerp en de aanleg van de Haarlemmer Kweektuin (HK) is op basis van het ‘witte boekje’ (Plan voor de herontwikkeling van de stadskweektuin, oktober 2013) in de afgelopen jaren deels uitgevoerd. Vanuit de Stichting Haarlemmer Kweektuin (SHK) kwam de vraag voor een ‘herijking’ en finetuning van deze inrichting.

De wens was de ruimtelijke beleving, de biodiversiteit, het recreatief gebruik, de ecologische- en cultuurhistorische waarden te optimaliseren.
Bos, erf & landschap heeft hiertoe aantal concrete details nader uitgewerkt in een visie en uitwerkingsplan. In samenwerking met de Stichting is deze aanvulling op het genoemde plan uit 2013 opgesteld. Het uitwerkingsplan vormt een handvat voor de verdere toekomstige ontwikkeling van het park. De huidige inrichting blijft in grote lijnen gelijk en er zijn enkele kleine wijzigingen. Zo is een oever in het waterecoparkdeel nog natuurvriendelijker gemaakt. De paden gaan iets anders lopen om een aantrekkelijk beeld te krijgen en er zijn plekken aangegeven voor een bankje of een kunstobject. Het Uitwerkingsplan is te bekijken op de website van de Haarlemmer Kweektuin of direct via deze link: Uitwerkingsplan HK. Ook is daar een presentatie van het uitwerkingsplan te bekijken.

Haarlem

Stichting Haarlemmer Kweektuin