Herstel cultuurhistorische elementen Zeisterbos

Behoud en herstel cultuurhistorie Zeisterbos
Het Utrechts Landschap wil de cultuurhistorische en recreatieve elementen in het Zeisterbos in stand houden en waar nodig herstellen. Dit is een van de doelstellingen uit beheerplan Zeisterbos, Kozakkenput en Beukbergen. Voor een aantal deelprojecten maakte Bos, erf & landschap verbeeldingsschetsen van de situatie na herstel. Met enkele kleine ontwerp ingrepen zullen de elementen meer tot hun recht komen.

Crowdfunding
De schetsen voor de projecten ‘herstel uitzicht Van de Poll-bank’, ‘Pauw van Wieldrechtbank’, ‘de stuifheuvel’,  ‘de hertengroep’ en de Sprengen, zijn gereed. Op de stuifheuvel na zijn inmiddels alle elementen hersteld en heringericht. Crowdfunding heeft bijgedragen aan de financiering.

Van de feestelijke onthulling van de banken in 2020 is een filmpje gemaakt door het Utrechts landschap.

Zeist
Opdrachtgever: Utrechts Landschap