Behoud en herstel cultuurhistorie Zeisterbos

Het Utrechts Landschap wil de cultuurhistorische en recreatieve elementen in het Zeisterbos in stand houden en zo nodig herstellen. Dit is een van de doelstellingen uit beheerplan Zeisterbos, Kozakkenput en Beukbergen. Voor een aantal deelprojecten maakte Bos, erf & landschap verbeeldingsschetsen van de situatie na herstel. Met enkele kleine ontwerp ingrepen zullen de elementen meer tot hun recht komen.

Crowdfunding

De concept schetsen voor de projecten ‘herstel uitzicht Van de Poll-bank’, ‘Pauw van Wieldrechtbank’, ‘de stuifheuvel’ en ‘de hertengroep’, zijn gereed. Op de stuifheuvel na zijn inmiddels alle elementen hersteld en heringericht. Crowdfunding heeft bijgedragen aan de financiering.

Van de feestelijke onthulling van de banken in 2020 is en filmpje gemaakt door het Utrechts landschap.