Hoefsven, Waalwijks hoekje, toen & nu: ontwerpen & stedenbouwkunde, studiejaar 3 (2008)

Probleemstelling: Hoe kan aan dit gebied met unieke cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarden een nieuwe functie, wonen, worden toegevoegd zodanig dat de genoemde kwaliteiten behouden of zelfs versterkt worden?

Als concept voor de inrichting van de locatie heb ik de verdwenen oorspronkelijke slagenverkaveling als contrast tegenover organische vormen van twee recreatieplassen geplaatst. Ecologie en recreatie zijn gekoppeld aan water en beplanting. Wonen en beplanting volgen de ritmiek van de slagenverkaveling. Een bestaande dijk is uitgelicht met laanbeplanting en opgewaardeerd als ommetje met zichtlijnen op de kerktoren. Het Hoefsven gebied is hiermee door iedereen vrij en informeel te gebruiken voor onder meer wandelen, fietsen, wonen, spelen, picknicken, zwemmen en vissen.

Docenten: Ad Koolen, Kees Zoon en Paul Goedknecht.

paneel Hoefsven www

Paneel uitwerking Hoefsven