Landschappelijke duintuin

Voor deze vrij liggende tuin met fantastisch uitzicht op het duinlandschap is een ontwerp met beplantingsplan gemaakt. Belangrijkste wens van de bewoners is het uitzicht  behouden en met de tuin aansluiten op het landschappelijk karakter. Daarnaast is er behoefte aan meer beschutting van wind op het terras aan de zuidwestzijde van de woning. Overige ingrediënten voor het tuinontwerp zijn: ruimte voor de paarden, een moestuin en diverse zitjes verspreid in de tuin. De bestaande situatie mist beslotenheid en ruimte werking, het is nu een grote open vlakte.

Zitten in de luwte

Om de terrassen op een natuurlijke manier beschutting te geven is er gekozen om plaatselijk reliëf in de tuin aan te brengen. De gecreëerde ‘duintjes’ refereren aan het omliggend landschap. Ze zijn zo geplaatst dat de terrassen luwte hebben, zonder het uitzicht vanuit de woning te verstoren. Ook de heesterbeplanting draagt bij aan luwte, met behoud van zichtlijnen. Deze beplante zandheuvels geven de tuin meer beslotenheid en een gevarieerder beeld. Ook het ronde schelpenterras krijgt wel een gedeeltelijke omkadering. Stoere houten palen zorgen in combinatie met bessenstruiken voor een ongedwongen halfronde opstelling en windbeschutting. De hoogte elementen versterken de dieptewerking van de tuin. De noordgrens van de kavel is gemarkeerd met drie solitaire bomen. Tussen en onder deze bomen door wordt je blik nog meer naar het achterliggend landschap getrokken, het uitzicht wordt hiermee nog interessanter.

Fruitgaard en moestuin

Bestaande laagstam fruitbomen worden vervangen door hoogstam exemplaren, zodat hier vanuit de woning onderdoor gekeken kan worden. Achter de fruitgaard is een moestuin omkaderd met een walletje van graszoden, (als een tuunwal) zodat de groente beschut staat.

Luchtig en frivool

Rondom het huis is de vormgeving van tuin meer georganiseerd dan verder van het huis. plantvakken met vaste planten en siergrassen zorgen hier voor frivo­liteit en kleur. De beplanting heeft een informele en luchtige uitstraling en sluit goed aan op het duinlandschap.
Een groot deel van de bestrating bestaat uit grastegels zodat hier toch een groen beeld is. De voetpaden bestaan uit betonplaten, zoals ook vaak toegepast bij strandovergangen, passend bij het duinkarakter van de tuin.
Gefaseerde aanleg
De bewoners hebben gekozen voor een gefaseerde aanleg van de tuin in eigen beheer.

Noordwijk
Particuliere opdrachtgever