Liniekamererf

Erfinrichtingsplan ‘Liniekamererf’

Voor dit uniek gelegen hotel in een voormalig stationsgebouw is een erfinrichtingsplan opgesteld. Aanleiding is de bouw van 4 vrijliggende ‘linie-hotelkamers’ op het ‘achtererf’. Geheel passend bij de ligging nabij de Stelling van Amsterdam en fort Abcoude zijn deze kamers verzonken in het maaiveld aangelegd, op de overgang van hoog naar laag. Met fraai uitzicht over het buitengebied van Abcoude.

De wens was om de afzonderlijke liniekamers op subtiele en landschappelijke wijze van elkaar te scheiden. Geïnspireerd op vestingswallen met een greppel hiervoor zijn lage walletjes met een infiltratiegreppel ontworpen als erfgrenzen. De vloeiende lijnen van deze scheiding en van de toegangspaden refereert aan het oorspronkelijke landschap wat hier was. Een stroomrug volgt de organische lijnen van een natuurlijke waterloop.
Het hooggelegen erf was in de bestaande situatie erg droog, het water vloeit direct af naar beneden. De ontworpen infiltratiegreppel draagt bij aan een betere waterhuishouding, het water kan zich hier verzamelen en langzaam in de bodem zakken. Hierdoor blijft het water langer vastgehouden op het erf.

Voor nieuwe beplanting zijn inheemse streekeigen soorten voorgesteld. De liniedaken worden voorzien van een kruidenrijke/bloemrijke gras bedekking, wat mooi in de rest van het erf opgaat.
De initiatiefnemer heeft de aanleg in eigen beheer in 2022 verzorgd en is op een aantal punten van het erfinrichtingsplan afgeweken.

 

Ondernemer

Abcoude