Het ontwerp maakt deze TOP locatie tot een uitnodigend en aantrekkelijk vertrekpunt voor een wandeling, fietstocht, paardrijrit en horecagelegenheid in het Zeisterbos. Cultuurhistorie, recreatie, natuur en parkeren komen op deze plek prachtig samen.
Zeisterbos en Jagershuys

Het Zeisterbos is, als deel van de buitenplaats Beek en Rooijen, één van de oudste bossen van de Utrechtse Heuvelrug. Vanwege de mooie natuur, de ligging nabij de Randstad en was dit bijzondere bos rond 1900 al in trek. Restaurant ’t Jagershuys is al meer dan 100 jaar een ideaal vertrekpunt voor de recreant om het omliggende bos te beleven.

Voor aanvang van dit project waren het bos en het restaurant echter twee gescheiden werelden. Utrechts Landschap (UL) en ’t Jagershuys wilden hun krachten bundelen om dit te veranderen en van deze locatie een Toeristisch Overstap Punt (TOP) te maken met faciliteiten voor wandelaars, fietsers, hardlopers, ruiters en mountainbikers. In 2014 is door het Utrechts landschap een populaire mountainbike route aangelegd. Hiermee is de reeds aanwezige parkeerdruk bij het ‘t Jagershuys verder toegenomen. De behoefte aan parkeeruitbreiding was groot.

Voor het ontwerp van deze locatie is Bos, erf & landschap in 2014 gevraagd door het Utrechts Landschap. Twee concepten zijn uitgewerkt tot een schetsontwerp. Dit praatstuk is positief ontvangen door gemeente, provincie en overige betrokkenen. Na de natuurtoets, een asfalt onderzoek en inmeting van het terrein en alle aanwezige bomen zijn het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp opgesteld. In het ontwerp worden belangrijke cultuurhistorische kenmerken uitgelicht en gecombineerd met een nieuwe heldere en frisse inrichting van de locatie. Parkeren ‘in het bos’, met behoud van waardevolle bomen en oude bospercelen, was de grootste uitdaging.

Gedurende het ontwerpproces zijn belangenorganisaties en omwonenden bij het project betrokken. Om de haalbaarheid van de uitvoering te vergroten heeft de planvorming in 2017 een doorstart gemaakt met een kleinschaliger variant op het oorspronkelijk ontwerp. Het definitief ontwerp is op onderdelen aangepast en opgedeeld in uitvoeringsfasen.

Uitvoering en opening

In mei 2017 hebben het Utrechts Landschap, de gemeente Zeist en restaurant ’t Jagershuys  een intentieverklaring getekend om het Zeisterbos te ontwikkelen tot een Toeristisch Overstappunt (TOP).

De aanleg van het terrein rond het Jagershuys is in beheer van de restaurant eigenaar naar eigen inzicht 2019 uitgevoerd. De aanleg van het ontwerp in het aangrenzend Zeisterbos door het Utrechts Landschap is gerealiseerd in het najaar van 2019.
Op 17 december 2019 was de bestuurlijke opening van de TOP door Saskia van Dockum (directeur-bestuurder Utrechts Landschap), Sander Jansen (wethouder gemeente Zeist), Arthur Brouwer (eigenaar restaurant ’t Jagershuys) en Jaap Floor (projectmanager O-gen). TOP ’t Jagershuys is vanaf dat moment officieel onderdeel van het netwerk van Toeristische Overstappunten op de Heuvelrug, in de Kromme Rijnstreek en de Vallei.

Vanaf eind 2019 kan een breed publiek genieten van deze TOP locatie als aantrekkelijke en praktische uitvalsbasis voor recreatieve routes en voor een bezoek aan ‘t Jagershuys zelf.