Het ontwerp maakt deze TOP locatie tot een uitnodigend en aantrekkelijk vertrekpunt voor een wandeling, fietstocht, paardrijrit en horecagelegenheid in het Zeisterbos. Cultuurhistorie, recreatie, natuur en parkeren komen op deze plek prachtig samen.
Zeisterbos en Jagershuys

Het Zeisterbos is, als deel van de buitenplaats Beek en Rooijen, één van de oudste bossen van de Utrechtse Heuvelrug. Vanwege de mooie natuur, de ligging nabij de Randstad en was dit bijzondere bos rond 1900 al in trek. Restaurant ’t Jagershuys is al meer dan 100 jaar een ideaal vertrekpunt voor de recreant om het omliggende bos te beleven. Op dit moment zijn het bos en het restaurant echter twee gescheiden werelden. Utrechts Landschap (UL) en ’t Jagershuys willen hun krachten bundelen om dit te veranderen en van deze locatie een Toeristisch Overstap Punt (TOP) te maken met faciliteiten voor wandelaars, fietsers, hardlopers, ruiters en mountainbikers. In 2014 is door het Utrechts landschap een polulaire mountainbike route aangelegd. Hiermee is de reeds aanwezige parkeerdruk bij het ‘t Jagershuys is verder toegenomen. De behoefte aan de in het ontwerp geplande parkeeruitbreiding is groot.

Ontwerp

Voor het ontwerp van deze locatie is Bos, erf en landschap in 2014 gevraagd door het Utrechts Landschap. Twee concepten zijn uitgewerkt tot een schetsontwerp. Dit praatstuk is positief ontvangen door gemeente, provincie en overige betrokkenen. Na de natuurtoets, een asfalt onderzoek en inmeting van het terrein en alle aanwezige bomen zijn het zijn het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp opgesteld.

Parkeren ‘in het bos’, met behoud van waardevolle bomen en oude bospercelen is de grootste uitdaging in dit project. In het ontwerp worden belangrijke cultuurhistorische kenmerken uitgelicht en gecombineerd met een nieuwe heldere en frisse inrichting van de locatie.

Gedurende het ontwerpproces zijn belangenorganisaties bij het project betrokken. In een later stadium wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en overige betrokkenen. De planvorming heeft in 2017 een doorstart gemaakt met een kleinschaliger variant op het definitief ontwerp. De haalbaarheid van uitvoering op korte termijn wordt hiermee vergroot. Het ontwerp is op onderdelen aangepast opdat een breed publiek binnenkort kan genieten van deze TOP locatie als aantrekkelijke en praktische uitvalsbasis voor recreatieve routes en voor een bezoek aan ‘t Jagershuys zelf.

Uitvoering

In mei 2017 hebben het Utrechts Landschap, de gemeente Zeist en restaurant ’t Jagershuys  een intentieverklaring getekend om het Zeisterbos te gaan ontwikkelen tot een Toeristisch Overstappunt (TOP).

De aanleg van het terrein rond het Jagershuys is in 2019 uitgevoerd, zonder projectbegeleiding van Bos, erf en landschap. Het terrein heeft een andere uitstraling gekregen dan in in het ontwerp gepland.
De aanleg van het ontwerp in het aangrenzend Zeisterbos door het Utrechts Landschap staat gepland voor najaar 2019.