Parklanden, deelgebied PARK21

Het ontwerp voor Parklanden verbeeldt en verwoordt hoe vier agrarische ondernemers een deelgebied van PARK21 gaan transformeren en beheren. Recreatie en openbare toegankelijkheid gaan hand in hand met voedselproductie en een sociale en ecologische functie.

Parklanden
Midden in de metropoolregio Amsterdam ligt een polderlandschap van duizend hectare. Het gebied, dat ligt tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp, wordt aangeduid met PARK21. De agrarische ondernemers Ton van Schie, Paul Munsterman, Abram Rus en Kees van Wees hebben hun krachten gebundeld en zich verenigd in de Coöperatieve Vereniging BeheerGroep PARK21. Ze hebben tot doel om ca. 60 hectare grond in PARK21, Parklanden genaamd, te ontwikkelen en te beheren. De gronden zijn in bezit van de gemeente Haalremmermeer, een intentieovereenkomst voor Parklanden is al op 5 december 2014 getekend. Het voorlopig ontwerp met planbeschrijving en een kostenraming vormen de basis voor een definitieve samenwerkingsovereenkomst met de gemeente en Q-team PARK21. Op 24 augustus 2016 tekenden de boeren deze overeenkomst voor een langdurige samenwerking met wethouders John Nederstigt en Tom Horn.

Voorlopig ontwerp
Het voorlopig ontwerp (VO) laat zien hoe de boeren hun plannen gefaseerd in de tijd willen vormgeven, hoe het past binnen PARK21, het landschap en binnen de bedrijfsvoering van de initiatiefnemers. Een voormalig erf wordt omgevormd naar een aantrekkelijk entree voor Parklanden. Stap een hierin is de aanleg van een plukgaard met hoogstam fruitbomen (2016). Daarnaast wordt de (groen + water) structuur van het erf aangepast, zodat deze goed past binnen het Haarlemermeerse landschap. Op de overige gronden wordt allerlei voedsel verbouwd zoals aardappels, granen en pompoenen. De boeren zijn actief in het organiseren van oogst- en plukdagen, om zo het publiek te betrekken bij het agrarische ondernemen. Omringd met bloemrijke akkerranden en paden daarlangs wordt Parklanden een aantrekkelijk en interessant wandelgebied. Voorlichting over de gewassen wordt gegeven middels QR bordjes. Ander plannen zijn landzeilen, een maaisdoolhof, mountainbikepaden en een beeldentuin.

Op de website van de Parklandboeren is te zien welke activiteiten ze organiseren en georganiseerd hebben in de afgelopen jaren, zoals de Aardappeloogstdag, Koe in de wei en Houthakken

Nieuw Vennep
Opdrachtgever: Coöperatieve vereniging beheergroep Park 21, Parklanden