Het ontwerp voor Parklanden verbeeldt en verwoordt hoe 4 lokale agrarische ondernemers een deelgebied van PARK21 gaan transformeren en beheren. Recreatie en openbare toegankelijkheid gaan hand in hand met voedselproductie en een sociale en ecologische functie.
Parklanden

Midden in de metropoolregio Amsterdam ligt een polderlandschap van duizend hectare. Het gebied, dat ligt tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp, wordt aangeduid met PARK21. De agrarische ondernemers Ton van Schie, Paul Munsterman, Abram Rus en Kees van Wees hebben hun krachten gebundeld en zich verenigd in de Coöperatieve Vereniging BeheerGroep PARK21. Ze hebben tot doel om ca. 60 hectare grond in PARK21, Parklanden genaamd, te ontwikkelen en te beheren. De gronden zijn in bezit van de gemeente Haalremmermeer, een intentieovereenkomst voor Parklanden is al op 5 december 2014 getekend. Het voorlopig ontwerp met planbeschrijving en een kostenraming vormen de basis voor een definitieve samenwerkingsovereenkomst met de gemeente en Q-team PARK21. Op 24 augustus 2016 tekenden de boeren deze overeenkomst voor een langdurige samenwerking met wethouders John Nederstigt en Tom Horn.

Voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp (VO) laat zien hoe de boeren hun plannen gefaseerd in de tijd willen vormgeven, hoe het past binnen PARK21, het landschap en binnen de bedrijfsvoering van de initiatiefnemers. Een voormalig erf wordt omgevormd naar een aantrekkelijk entree voor Parklanden. Stap een hierin is de aanleg van een plukgaard met hoogstam fruit bomen (2016). Daarnaast wordt de (groen + water) structuur van het erf aangepast, zodat deze goed past binnen het Haarlemermeerse landschap. Op de overige gronden wordt allerlei voedsel verbouwd zoals aardappels, granen en pompoenen. De boeren zijn actief in het organiseren van oogst- en plukdagen, om zo het publiek te betrekken bij het agrarische ondernemen. Omringd met bloemrijke akkerranden en paden daarlangs wordt Parklanden een aantrekkelijk en interessant wandelgebied. Voorlichting over de gewassen wordt gegeven middels QR bordjes. Ander concrete plannen zijn landzeilen, een maaisdoolhof, mountainbikepaden en een beeldentuin. Op 17 september 2016 is de 2e aardappeloogstdag georganiseerd en de pas aangelegde boerengolfbaan geopend.

Op de website van Parklanden en de website PARK21 zijn de ontwikkelingen en activiteiten van de boeren en van PARK 21 te volgen.PARK21 logo

 

PARK21

PARK21 draait om samenwerking met ontwikkelende partijen en met boeren in het bijzonder. Zo zal het park zich op basis van o.a. lokale initiatieven in de loop der jaren gefaseerd gaan ontwikkelen. PARK21 is opgebouwd uit drie lagen: de polderlaag, de parklaag en de leisurelaag. De lagen vullen elkaar aan, maar verschillen ook heel duidelijk. De polderlaag houdt het bestaande polderlandschap herkenbaar en transformeert van traditioneel agrarisch naar verbrede (stads) landbouw. De parklaag zorgt voor samenhang. Het is een openbare groenstructuur. Hier ligt een netwerk van wandel-, fiets-, skate- en ruiterpaden. Het is de publieke ruimte en functioneert als kapstok voor alle andere initiatieven. De leisurelaag biedt voorzieningen en (inter)nationale topattracties (deelgebied 3). Tussen het spoor en de Rijnlanderweg is ruimte voor indoor- en outdoorleisure. Tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep ligt het parkhart aan de grote recreatieplas, bestemd voor lokaal en regionaal gebruik (deelgebied 2). Hier is ruimte voor een bezoekerscentrum, uitzichttoren, strand en horeca.

Boomplantdag Parklanden Haarlems Dagblad 29 maart 2016